Centrum Rozwoju Administracji jest jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce posiadającą praktyczne doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania budżetu zadaniowego. Do sierpnia 2007r. trenerzy nasi przeszkolili ponad 300 osób z centralnych instytucji państwowych, min. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Głównego Urzędu Miar, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Patentowego RP oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Dodatkowo podczas prac warsztatowych prowadzili prace w zakresie opracowywania i wdrażania budżetów zadaniowych poszczególnych instytucji.

Posiadana wiedza i umiejętności, unikatowe w Polsce, są podstawą do dalszej współpracy z instytucjami sektora finansów publicznych w zakresie dopasowywania ich zasad działania do najwyższych standardów światowych w zakresie budżetu zadaniowego oraz wymagań prawa polskiego.

Nasza oferta szkoleniowa dla administracji obejmuje również tematykę:

  • zamówień publicznych,
  • środków pomocowych,
  • funduszy UE i zarządzania projektami,
  • systemów zarządzania i e-urzędu,
  • profesjonalnej obsługi interesanta,
  • dostępu do informacji publicznej,
  • i innych.

 


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Copyright © CRA