Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. należy do grupy doradczej Global Erisson Consulting. Centrum zostało powołane jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie ze strony administracji w zakresie profesjonalnej kompleksowej obsługi szkoleniowej, kształcenia kadr oraz podnoszenia ich kwalifikacji. Naszym Klientom zapewniamy również pełną pomoc w zakresie planowania działań inwestycyjnych oraz aplikowania do funduszy Unii Europejskiej. Centrum Rozwoju Administracji jest jedną z nielicznych instytucji szkoleniowych w Polsce posiadającą praktyczne doświadczenie w zakresie opracowywania budżetu zadaniowego. Posiadana wiedza i umiejętności, unikatowe w Polsce, są podstawą do współpracy z instytucjami sektora finansów publicznych w zakresie budżetu zadaniowego oraz wymagań prawa polskiego.

 


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Copyright © CRA