• MPG+TCC

  Szanowni Państwo,

  Miło Nam jest poinformować, iż oficjalnym partnerem projektu realizowanego dla Ministerstwa Gospodarki "Przygotowanie oraz realizacja programu promocji Marki Polskiej Gospodarki poprzez umieszczenie ogłoszeń na mobilnych nośnikach reklamy w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych"
  została firma Logintrans sp. z o.o.

   
 • Szanowni Państwo,

  Miło jest Nam poinformować, iż od czerwca realizujemy projekt pod nazwą "Przygotowanie oraz realizacja programu promocji Marki Polskiej Gospodarki poprzez umieszczenie ogłoszeń na mobilnych nośnikach reklamy w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego pn. Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych"

  W ramach zlecenie reklama Marki Polskiej Gospodarki zostanie umieszczona na 800 plandekach na naczepach samochodów ciężarowych, które będą poruszać się w transporcie międzynarodowych na terenie całego świata.

   
 • Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, iż w wyniku prowadzonego przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kontrolę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.1 i 2.1.2 - projekty konkursowe". Zamawiający do realizacji zamówienia wyłonił Konsorcjum firm: Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. (Lider), EURO-IN i Partnerzy Sp. z o.o. oraz GUMUŁKA - Audyt Sp. z o.o.
  Umowa pomiędzy stronami została zawarta w dniu 26.07.2010r.
  Realizacja usługi kontroli będzie trwać od dnia zawarcia umowy do dnia 07 grudnia 2010 roku.

   
 • Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż dnia 30 czerwca 2010r. zakończył się projekt pt."BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta" realizowany przez Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 8.1.1. "Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

   
 • Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż pierwszy cykl szkoleń w ramach projektu "BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta" rozpocznie się dnia 28.10.2009 r.

  Aktualne informacje nt. projektu znajdują się na stronie internetowej: www.cra.com.pl/bs

   
 • Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż firma Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. w dniu 1 sierpnia 2009 roku rozpoczęła realizację projektu "BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie internetowej: www.cra.com.pl/bs

   
 • Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, iż w wyniku konkursu nr 1/8.1.1/09 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie firma Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn."BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

   
 • Centrum Rozwoju Administracji zaprasza na szkolenie
  dla pracowników Izb oraz Urzędów Skarbowych
  "Budżet Zadaniowy - nowoczesna forma planowania finansowego"

  Szkolenie odbędzie się w dniach 22-24 października 2008r. w Hotelu Villa Tarsis zlokalizowanym przy ul. Koszalińskiej 70-72 w Kołobrzegu. Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
  - udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez dwóch trenerów (łącznie 24 godziny zajęć),
  - konsultacje indywidualne,
  - 3 noclegi w pokojach 2-osobowych o wysokim standardzie,

   


You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Copyright © CRA